האם ברצונך לבטל תור קיים?

לצורך טיפול בבקשתך, יש למלא את הטופס הבא