תוצאות בדיקה

לקוחות יקרים,

התשובה מוכנה לצפייה עד 23 ימי עבודה לא כולל שישי שבת ויום הבדיקה, אלא אם עודכנתם במידע שונה ע"י נציגות השירות בעת הבדיקה.
לתמיכה טכנית Support@morinside.co.il


לשם כניסה לשירות הכנס שם משתמש וסיסמא:

הסיסמה מורכבת מאותיות אנגלית קטנות ומספרים

התוצאות שלי

תוצאות הבדיקות:

הורדת הבדיקה מהווה הסכמה לתנאי השימוש

שכחת סיסמא?

לצורך צפייה בתוצאות הבדיקה, על המחשב שלך להיות מותקנת תוכנת PDF. אם אין ברשותך תוכנה לפתיחת PDF אנא הורד כעת אדובי רידר. בעת הורדת והתקנת תוכנת קורא ה-PDF, יתכן ותקפוץ התראה המזהירה מפני סיכונים בהתקנת התוכנה. התוכנה הינה בטוחה לחלוטין לשימוש וניתן להסירה לחלוטין עם סיום הצפיה בתוצאות הבדיקה.

ידוע לי כי השימוש במערכת ממוחשבת אינו נטול סיכונים, מכון מור אינסייד נוקט באמצעים המקובלים לאבטחת המערכת, אולם אין אפשרות להגנה מוחלטת. לפיכך, הנני מתחייב/ת לעשות כל הנדרש לשמירת המידע שיתקבל אצלי בסודיות והנני פוטר/ת את מכון מור אינסייד מאחריות במקרה של חשיפת מידע רפואי ו/או אחר אודותיי. במקרה של איתור פעילות חריגה יכול ותחסם הגישה שלי למערכת הממוחשבת של מכון מור אינסייד, והכל על פי שקול דעת מכון מור אינסייד. בעצם מתן הקוד על ידכם אין כדי להבטיח אפשרות קבלת השירותים בכל עת, מכון מור אינסייד רשאי להפסיק ו/או לחסום את השירותים בכל עת על פי החלטתו. אני מאשר/ת לקבל את תוצאות הבדיקות והטפולים באינטרנט (בלבד). ידוע לי שקבלת תוצאות בדרך זו אינה מחליפה את הצורך להביא את תוצאות הבדיקות והטיפולים לידיעת הרופא/ה המטפל/ת.

סגור